Ο Γραφίστας δημιουργεί και σχεδιάζει κάθε έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα που βλέπουμε γύρω μας.
Αφίσες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά, εξώφυλλα βιβλίων και cd, σήματα και λογότυπα, συσκευασίες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, web sites και ηλεκτρονικές εκδόσεις ή διαφημίσεις.
Όλα αυτά είναι έργα του Γραφίστα.
Είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη σαφήνεια, την ένταση και την πειθώ του μηνύματος που προβάλλει. Εκείνος διαμορφώνει την πρώτη εικόνα στο κοινό. Απαιτείται, συνεπώς, να γνωρίζει άριστα την εικαστική γλώσσα, τους κανόνες της οπτικής επικοινωνίας και ακόμη να έχει υπόψη του στοιχεία ψυχολογίας και μάρκετινγκ.