Η γραφιστική είναι μία διαρκής αναζήτηση στην οπτική επικοινωνία.

Με γνώμονα αυτή τη βασική αρχή σχεδιάζω από το 1995 με τρόπο που να αφορά ξεχωριστά κάθε έναν από τους συνεργάτες / πελάτες.