Γραφιστική

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, 
λογότυπος, σήμα, κάρτα, επιστολόχαρτο, φάκελος, όχημα, λογιστικά έντυπα, σφραγίδα, αυτοκόλλητο, ντοσιέ, fax cover, with compliments, στολές προσωπικού, εξωτερική και εσωτερική σήμανση, εταιρικό manual εφαρμογής εταιρικής ταυτότητας κ.ά.

Σχεδιασμός αφισών, υπαίθριας επικοινωνίας, σελιδοποίηση βιβλίων, εξώφυλλα βιβλίων, δίσκων και CD
αφίσες, αφίσες στάσεων, banners, ντύσιμο οχημάτων (αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρόλεϊ, κ.λπ.), εξώφυλλα δίσκων, CD, σήμα καλλιτέχνη ή συγκροτήματος, ένθετα έντυπα με στίχους και πληροφορίες, σελιδοποίηση βιβλίων, εξώφυλλα βιβλίων, σήμα έκδοσης ή σειράς βιβλίων κ.ά.

Σχεδιασμός συσκευασίας, υλικών προώθησης 
μελέτη σκεπτικού συσκευασίας (concept), συσκευασία ομάδας προϊόντων, ετικέτα, κοστούμι μπουκαλιού, χαρτοκιβώτιο, πολλαπλή συσκευασία, οικονομική συσκευασία, χαρτί περιτυλίγματος, σακούλες πλαστικές ή χάρτινες, stand προώθησης, stand εντύπων ειδικού σχήματος, stand προβολής προϊόντων, ειδικές κατασκευές, οδηγός εφαρμογής προϊοντικής ταυτότητας κ.ά.

Σχεδιασμός εντύπων, (μονόφυλλο, δίπτυχο, τρίπτυχο, τετράπτυχο, πολυσέλιδο, κ.ά.) direct mail, έντυπο προώθησης, διαγωνισμών, ενημερωτικό έντυπο, πρόγραμμα, annual report, newsletter, περιοδικές εκδόσεις, προϊοντικοί κατάλογοι κ.ά.

Mερικές από τις εργασίες που σχεδιάσαμε

Page 1 of 41 2 3 4