Χάρις Αλεξίου

Σχεδιασμός σειράς αφισών και εικαστικών μουσικής παράστασης.