Έντυπο Προϊόντος

Σχεδιασμός 4σέλιδου εντύπου, με παράλληλη αναφορά σε τεχνικές ιδιότητες.