Καταχώρηση

Σχεδιασμός εταιρικής καταχήρησης για περιοδικό.