Κατάλογος Προϊόντων

Σχεδιασμός ετήσιου πολυσέλιδου καταλόγου προϊόντων, με αναφορά σε τεχνικές ιδιότητες.