Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Σχεδιασμός ετήσιου πολυσέλιδου τιμοκαταλόγου προϊόντων, με αναφορά σε τεχνικές ιδιότητες.