Γιάννης Χαρούλης

Σχεδιασμός σειράς αφισών και εικαστικών μουσικής παράστασης.