Γιάννης Χαρούλης 2017

Σχεδιασμός σειράς αφισών και εικαστικών μουσικής παράστασης.