Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Σχεδιασμός ετήσιου πολυσέλιδου τιμοκαταλόγου προϊόντων, με παράλληλη αναφορά σε τεχνικές ιδιότητες.