ΙΝΤΕΡΚΑΣ

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη εταιρικού δυναμικού ιστότοπου (website) καταλόγου, με διαρκή εικαστική και τεχνική ενημέρωση.