Οικοευκαιρίες

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), με διαρκή εικαστική και τεχνική ενημέρωση.