ΧΑΡΚΟΝ

Σχεδιασμός λογοτύπου και εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας.